අපි ගැන

සමාගම් පැතිකඩ


සීමාසහිත සේයා කෙමිකල්ස් (හයිමන්) සමාගම.

සියාචෙම් යනු ගුණාත්මක කාබනික වර්ණක නිෂ්පාදකයා වන කෝරිමැක්ස් ය® ගුණාත්මක කාබනික වර්ණක සීමාසහිත සේයා කෙමිකල්ස් (හයිමන්) සමාගමේ ලියාපදිංචි වෙළඳ ලකුණකි. අපි ISO9001 සහ ISO14001 සහතික කර ඇත.

කෝරිමැක්ස්® ගුණාත්මක කාබනික වර්ණක ආලේපන, ප්ලාස්ටික් සහ තීන්ත යෙදුම් සඳහා වේ.

අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්ගේ අනුකූලතාවයේ ගුණාත්මකභාවය සහතික කිරීම සඳහා නැව්ගත කිරීමට පෙර අපගේ නිෂ්පාදන විවිධ යෙදුම්වල පරීක්ෂා කිරීමට උසස් විද්‍යාගාර උපකරණ අපට ඉඩ දෙයි.

අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්ට නියමිත වේලාවට ලබා දීමේ වැදගත්කම අපි වටහාගෙන සිටිමු, අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්ට නිෂ්පාදන පුරෝකථනය කළ හැකි හා කාලෝචිත ලෙස ලබා ගැනීමට හැකිවන පරිදි නවතම සැපයුම් පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක කරමු.

අප පිරිනමන සියල්ලම නිෂ්පාදනවලට වඩා වැඩි ය, අපගේ කණ්ඩායම් මෙහෙවර වන්නේ අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්ගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා ඉහළ අනුකූලතාවයකින් යුත්, ඉහළ පිරිවැය effective ලදායි ලෙස සකස් කළ වර්ණ විසඳුම් ලබා දීම සහ ඊට සම්බන්ධ සියලු පාර්ශ්වයන් එකට ජයග්‍රහණය කිරීමයි.

කර්මාන්තශාලා ප්‍රදර්ශනය


මෙන්න ඔබ අපගේ නිෂ්පාදන අඩවි පිළිබඳ හැඟීමක් සොයා ගනු ඇත. සියලුම නිෂ්පාදන ස්ථාන ඉහළම ජාත්‍යන්තර ආරක්ෂාව සහ පාරිසරික ප්‍රමිතීන්ට අනුකූල වේ.

බෙදා හැරීම


බෙදා හැරීම

ආයතනික නම: සීමා කෙයා, කෙයා කෙමිකල්ස් (හයිමන්) සමාගම.
සමාගමේ ලිපිනය: අංක 279 වෙස්ට් හෝහි ආර්.ඩී., හයිමන් 226100, ජියැන්ග්සු, පී.ආර්.

ආයතනික නම: සේයා කෙමිකල්ස් බීවී
Company address : Kerkenbos 1020B,6546BA Nijmegen Nederland.