වර්ණක රතු 254-කොරිමැක්ස් රතු 2030 එච්

නිෂ්පාදන පරාමිති ලැයිස්තුව

වර්ණ දර්ශක අංකය.වර්ණක රතු 254
නිෂ්පාදන නාමයCorimax Red 2030H
නිෂ්පාදන කාණ්ඩයකාබනික වර්ණකය
CAS අංකය84632-65-5
යුරෝපා සංගම් අංකය402-400-4
රසායනික පවුලපයිරෝල්
අණුක බර357.19
අණුක සූත්‍රයC18H10CI2N2O2
PH අගය7
Ens නත්වය1.5
තෙල් අවශෝෂණය (ml / 100g)%40
සැහැල්ලු වේගවත් බව (ආලේපනය)7
තාප ප්රතිරෝධය (ආලේපනය)200
සැහැල්ලු වේගවත් බව (ප්ලාස්ටික්)7
තාප ප්රතිරෝධය (ප්ලාස්ටික්)280
ජල ප්‍රතිරෝධය5
තෙල් ප්රතිරෝධය5
අම්ල ප්රතිරෝධය5
ක්ෂාර ප්‍රතිරෝධය5
වර්ණ
කොරිමාක්ස්-රතු -2030 එච්
වර්ණ බෙදා හැරීම

විශේෂාංග:

Corimax Red 2030H is a high performance pigment, middle opacity, with outstanding fastness properties. It is recommended for all application.

අයදුම්පත:

ඔටෝමෝටිව් තීන්ත, වාස්තු විද්‍යාත්මක ආලේපන, දඟර ආලේපන, කාර්මික තීන්ත, කුඩු ආලේපන, මුද්‍රණ පේස්ට්, පීවීසී, රබර්, පීඑස්, පීපී, පීඊ, පීයූ, ඕෆ්සෙට් තීන්ත, ජලය මත පදනම් වූ තීන්ත, ද්‍රාව්‍ය තීන්ත, පාරජම්බුල තීන්ත සඳහා නිර්දේශ කෙරේ.


වර්ණක රතු 254 is neutral red, has excellent solvent resistance, and has a light fastness of 8 grades. It is mainly used in automobile primer. Its flocculation can be improved by adding additives. In order to reduce costs, it can be mixed with CI වර්ණක රතු 170, which has stronger blue light but lower light resistance. Transparent blue light red; also widely used in plastic (PVC, PS, polyolefin, etc.) coloring, in HDPE (1 / 3SD) heat stability of 300 ° C / 5min.

Chemical name: 3,6-bis (4-chlorophenyl) -2,5-dihydro-Pyrrolo [3,4-c] pyrrole-1,4-dione
Molecular formula: C18H10Cl2N2O2
Molecular weight: 357.19
CAS No: 84632-65-5

අණුක ව්‍යුහය:

Synthetic principle: Sodium metal and a small amount of penetrant OT are added to tert-amyl alcohol. Nitrogen is added, the temperature is increased to 100-150 ° C, and the metal sodium is completely dissolved to prepare sodium tert-amyl alcohol; , Diisopropyl succinate (or diethyl succinate) was slowly added at 110 ° C to stir the reaction, tert-amyl alcohol was distilled off, filtered, washed with water, and dried to obtain a crude product; and then added to a sodium hydroxide solution at 70-80 ° C Stir, filter, and wash with water to obtain the product.