වර්ණක කහ 13- කොරිමැක්ස් කහ ජී.ආර්

නිෂ්පාදන පරාමිති ලැයිස්තුව

වර්ණ දර්ශක අංකය.වර්ණක කහ 13
නිෂ්පාදන නාමයකොරිමාක්ස් කහ ජී.ආර්
නිෂ්පාදන කාණ්ඩයකාබනික වර්ණකය
CAS අංකය5102-83-0
යුරෝපා සංගම් අංකය225-822-9
රසායනික පවුලඩිසසෝ
අණුක බර685.60
අණුක සූත්‍රයC36H34CI2N6O4
PH අගය6.0-7.0
Ens නත්වය1.5
තෙල් අවශෝෂණය (ml / 100g)%35-45
සැහැල්ලු වේගවත් බව (ආලේපනය)4
තාප ප්රතිරෝධය (ආලේපනය)180
සැහැල්ලු වේගවත් බව (ප්ලාස්ටික්)6-7
සැහැල්ලු වේගවත් බව (ප්ලාස්ටික්)200
ජල ප්‍රතිරෝධය5
තෙල් ප්රතිරෝධය4
අම්ල ප්රතිරෝධය5
ක්ෂාර ප්‍රතිරෝධය5
වර්ණ
වර්ණක-කහ -13-වර්ණය
වර්ණ බෙදා හැරීම

විශේෂාංග: අඩු දුස්ස්රාවිතතාව.
අයදුම්පත:
පේස්ට්, පීවීසී, රබර්, පීපී, පීඊ, ඕෆ්සෙට් තීන්ත, ජලය මත පදනම් වූ තීන්ත, ද්‍රාව්‍ය තීන්ත මුද්‍රණය කිරීම සඳහා නිර්දේශ කෙරේ
PS, PU, UV තීන්ත සඳහා යෝජනා කර ඇත.
———————————————————————————————— — ———————————————